Woensdag 02-11-2022 : Open Avond

Alles op een rij

  • Datum: 02-11-2022
  • Start: 20:00 uur
  • Type: Open Avond
  • Graad: nvt
  • Onderwerp:Avond voor Belangstellenden

  • Inleider:Br∴ Voorlichter

Bekijk de hele arbeidstafel

Deze pagina is bedoeld voor leden van de loge, of vrijmetselaren van andere loges die ons willen bezoeken.

Heeft u interesse en wilt u meer weten over de vrijmetselarij? Neem contact op met de voorlichter.