Lid worden

Bent u na het bezoeken van deze site geïnteresseerd geraakt? Bent u wellicht nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten? In dat geval kunt u deelnemen aan een voorlichtingsavond of een gesprek voeren met één of meer leden van onze loge.

Hoe kunt u lid worden van de loge Hermannus van Tongeren?

In de eerste plaats moet worden voldaan aan twee formele voorwaarden:

  1. U bent meerderjarig zijn en,
  2. van het mannelijk geslacht.

U bent nooit te oud of te jong. Er is geen maximumleeftijd voor kandidaten. De vrijmetselarij is een methode die blijft aanspreken tot hoge leeftijd – meestal een leven lang – maar heeft het meest te bieden in de levensfase waarin men bezig is een bestaan op te bouwen. De loge kan dan een goed tegenwicht bieden tegen de spanning en werkdruk van alledag en als vrijplaats fungeren waarin men zich kan richten op harmonie en persoonlijke groei.

Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden

Omdat onze loge officieel valt onder “de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden” wordt u niet alleen lid van onze loge, maar ook automatisch van de Nederlandse vrijmetselarij: ‘de Orde’. Beiden zijn een vereniging die gewoon in het register van de KvK te vinden zijn.

De Orde is de overkoepelende organisatie die  een tijdschrift over vrijmetselarij verzorgt, een groot archief en museum beheert, communicatie over en tussen de loges bevordert en de Nederlandse vrijmetselarij internationaal vertegenwoordigt.

Lid worden? Zelf stappen zetten.

Ja, dit is absoluut een voorwaarde! U wordt niet voor het lidmaatschap van een loge gevraagd. Als belanghebbende dient u zelf de eerste stap zetten om toenadering te zoeken.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de Voorlichter van de Loge.

Wat is de procedure?

De procedure om lid te worden laat zich het beste kenmerken door het woord “zorgvuldig”.

Lid worden van een Vrijmetselaarsloge dient weloverwogen te zijn. Gaan uw gedachten in die richting, dan wordt er rustig zorg en tijd besteed aan de nadere kennismaking. Door gesprekken en informatie over en weer, proberen we samen elke kans op teleurstelling te voorkomen.

Met deze zorgvuldigheid neemt de kennismakingsprocedure enkele maanden in beslag. Uiteindelijk gaat de definitieve aanvraag met een advies naar de “meestervergadering” van de loge en, bij een positieve uitslag, naar het hoofdbestuur in Den Haag, want formeel wordt men lid van de Orde van Vrijmetselaren. Daarbij hoort het lidmaatschap van een Loge, in ons geval Hermannus van Tongeren.

Na het fiat van het hoofdbestuur wordt met u als  kandidaat een datum voor de inwijding bepaald. Die moet uiteraard passen in het programma van de logewerkzaamheden, de zogenaamde Arbeidstafel.

Persoonsgegevens

Onderdeel van onze zorgvuldigheid, is dat wij volgens de AVG wetgeving, vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.
Daartoe is een Regelement Persoonsgevens opgesteld onder de naam : AVG model reglement loges 2022