Over de Loge

Om een beeld te krijgen van onze bijzondere loge, hebben we  een aantal kenmerken op een rij gezet.

Karakter van de Loge

De oprichters wensten een groter elan: naar binnen een sterkere gebondenheid en openheid van de leden onderling en naar de samenleving toe een grotere betrokkenheid inzake maatschappelijke problemen en daarnaast ook interesse voor het functioneren van parallel aan de vrijmetselarij werkzame stromingen. Er leefden bij de oprichters nogal wat idealen. De snelle aanwas van nieuwe leden – en vooral de “invasie” van repatriërende vrijmetselaars uit Indonesië – maakten dat de verwerkelijking van sommige van die idealen tijdelijk in de koelkast moesten worden gezet.

Hermannus van Tongeren is momenteel in Utrecht een  loge waarin toch nog altijd de jonge, onbevangen sfeer van het begin aanwezig blijkt. Eén voorbeeld: in Hermannus van Tongeren zijn de nieuw-ingewijden direct een-van-ons. In tegenstelling tot sommige traditionele loges spelen ze van meet af aan zonder voorbehoud mee, ongeacht bezit, status of leeftijd.

Wie zijn er lid?

Lid zijn mannen die zeer verschillend zijn in achtergrond, opvattingen en leeftijd. Wat zij gemeen hebben is dat zij zich allen bezighouden met levensvragen, het verlangen zich persoonlijk te ontwikkelen en dit leven ten volle te leven. Als je dit verlangen deelt, neem dan contact op  om te onderzoeken of de vrijmetselarij iets voor je is.

Toetreding is mogelijk vanaf een leeftijd van 18 jaar. De leeftijd in onze loge varieert van 24 tot 90 jaar, de gemiddelde leeftijd ligt omstreeks de 50 jaar.

Er zijn ongeveer 55 mannen lid van onze loge.

Waar en wanneer werken wij?

Sinds 1986 komen wij bijeen in het pand aan de Maliebaan 70a. Dit pand is eigendom van de drie loges Ultrajectina, De Stichtse Broederschap en Hermannus van Tongeren. Het wordt beheerd door een Stichting Logegebouw Utrecht. Voor oudere vrijmetselaren was het pand aan de Lange Jufferstraat 4 hét logegebouw.

Wij komen altijd op de woensdag bijeen. In principe iedere week behalve in de zomermaanden.

Geschiedenis

De vrijmetselarij vatte na de bezetting de draad weer op waar die in 1940 afgebroken was, doordat de Orde van vrijmetselaren en haar loges verboden werden door de Duitse bezetter. Een aantal na de Oorlog toegetreden jongeren vroeg zich echter af of de vrijmetselarij wel wat uit de Oorlog had geleerd. Ze richtten binnen de Utrechtse loge De Unie van Utrecht een gespreksgroep op waarbij zich allengs ook leden van de andere Utrechtse loge Ultrajectina aansloten. Toen ze binnen hun loges bij de vooroorlogse leden weinig weerklank vonden, ontstond de gedachte aan de oprichting van een nieuwe Utrechtse loge. Ze kozen als naam die van Hermannus van Tongeren. De oprichters stond een dynamischer beleving van de aloude vrijmetselarij voor ogen.

De nieuwe loge werd op 11 november 1956 als 204e Nederlandse loge geïnstalleerd en kende van het begin af een voortreffelijke groei. Op dit ogenblik telt de loge ruim 50 leden en ruim 25 buitengewone leden.

Hermannus van Tongeren

Hermannus van Tongeren was grootmeester van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren bij de inval van de Duitsers in 1940. Hij had als militair carrière gemaakt in het toenmalige Nederlands Oost Indië en repatrieerde in 1916 na zijn pensionering in de rang van kolonel, later generaal-majoor. In zijn Indische tijd was hij al toegetreden tot de vrijmetselarij. In Nederland (h)erkende men zijn gaven van hoofd en hart. Na een aantal andere functies werd hij in 1929 benoemd tot grootmeester. Als zodanig werd hij gearresteerd in het najaar van 1940 en enkele maanden daarna gedetineerd in kamp Sachsenhausen. Daar stierf hij op 21 maart 1941. De zoon van Hermannus van Tongeren, ook genaamd Hermannus van Tongeren, werd in september 1944 door de Gestapo vermoord.

Zijn moedig gedrag – hij weigerde naar Engeland uit te wijken – was voor de oprichters van een nieuwe loge in 1956 aanleiding hun loge naar deze grootmeester te vernoemen. Zijn vrouw, maar vooral zijn dochter Jacoba, zetten na zijn gevangenneming zijn verzetsactiviteiten voort. Aan deze verzetsgroep ontleende in 1956 loge Hermannus van Tongeren de logekleur oranje.

Lees meer algemene begrippen mbt de vrijmetselarij