Onze manier van werken

Onze manier van werken is duidelijk in 2 vormen op te delen:

Rituele arbeid

De rituele arbeid bestaat uit het opvoeren van een zorgvuldig uitgedachte ceremonie. De ceremonie bestaat uit vaste teksten en het daarbij verrichten van symbolische handelingen, al dan niet muzikaal begeleid. De uitvoering van het rituaal, het ritueel, gebeurt in een speciaal daarvoor geëigende ruimte, ‘de Loge‘ of ‘de Werkplaats’.

De vrijmetselarij heeft voor diverse gevallen (zoals inwijding, overlijden, zomer– & wintersolstitium) passende ritualen. Deze “arbeid” verrichten de leden in een zwart of donker kostuum, bijvoorbeeld een smoking. Ze dragen daarbij hun schootsvel en witte handschoenen.

Na afloop verzamelt men zich in een andere ruimte; de voorhof. Daar vindt aansluitend een zogeheten tafelloge plaats waar men in een wat minder plechtstatige sfeer van een eenvoudige maaltijd, ‘het Broedermaal’, geniet.

De loge Hermannus van Tongeren geeft de rituele arbeid veel en intensieve aandacht. Wij willen graag dat de overlevering van de tradities zorgvuldig plaatsvindt en daarom oefenen wij, soms met andere loges, onze rituelen. Ook praten we veel over het hoe en waarom van de rituelen. Dat doen we tijdens onze verpozingen, leerling-, gezel- of meesterbijeenkomsten, maar zeker ook tijdens de comparities.

Comparitie

Als er geen rituele arbeid op het programma staat, dan komt de loge bijeen als vereniging voor een “comparitie”.
In dagelijkse kleding wordt daar het verenigingsnieuws behandeld, want we zijn een verening met alles er op een aan, maar belangrijker:  één van de leden (of soms iemand van buiten de loge)  houdt een bouwstuk;
Een bouwstuk is een een korte voordracht over een door hem gekozen onderwerp. Dit onderwerp heeft eigenlijk altijd betrekking op de vrijmetselarij en hoe de spreker zich daartoe verhoudt.

Na de pauze, de verpozing,  bespreken de aanwezige broeders deze “opgeleverde arbeid”.
Deze bespreking heeft net als de ritualen ook een vaste vorm. Meest kenmerkend aan deze avonden is dat het doel van deze bespreking expliciet niet is: gelijk halen. Wel een doel is: elkaar verrijken met eenieders ervaringen rondom het thema van de voordracht..
De comparitie wordt gesloten na een uitgebreide rondvraag, waarin ieder lid desgewenst persoonlijke belevenissen en/of problemen te berde kan brengen. Daarna blijven de leden meestal nog in informele sfeer bijeen.

Twee keer per jaar is de comparitie bestemd voor de statutair vereiste algemene ledenvergadering.

Leerling, gezel, meester
De vrijmetselarij heeft als opzet haar leden de mogelijkheden aan te bieden om een beter (bewust) mens te worden:

  1. Bewust van zijn eigen mogelijkheden, met als uitgangspunt “zelfkennis”;
  2. Bewust van de relatie met (tot) de medemens, met als opdracht respect op basis van wederkerigheid;
  3. Bewust van de relatie met datgene wat sommigen God noemen en wat anderen erkennen als een sturend, ordenend principe van het heelal.

Deze drie fasen dragen in de vrijmetselarij de aanduiding “graden” en men spreekt dan respectievelijk van de leerlingen-, de gezellen- en de meestersgraad.

Tussen de inwijding als leerling, de bevordering tot gezel en de verheffing als meester wordt normaliter (telkens) één jaar in acht genomen. Tezamen omvatten de drie graden de volwaardige maçonnieke methode van de blauwe of Johannes-vrijmetselarij.

De graden zijn alleen van toepassing op de voortgang binnen de vrijmetselarij: zodra je bent aangenomen tot leerling ben je volwaardig lid van de vereniging en, veel belangrijker, als mens. Een meester vrijmetselaar staat dus niet ‘boven’ een leerling, maar is wel meer bekend met de vrijmetselarij.

Veel meer informatie over het systeem van de vrijmetselarij kun je vinden via http://www.vrijmetselarij.nl

Mores – hoe wij het doen
De mores omvatten meestal ongeschreven gebruiken en taalgebruik binnen een gemeenschap als de vrijmetselarij. Ze verschillen van land tot land, ja zelfs van loge tot loge.

De comparitie is bijvoorbeeld typisch Nederlandse mos: in het buitenland kent men deze in feite niet. In onze loge Hermannus van Tongeren behoort het direct na de inwijding over-en-weer tutoyeren tot de loge-mores. Verder kenmerkt onze loge zich in grote openheid en tolerantie tijdens (en na) de comparitie.

De leerling wordt met de loge-mores bekend gemaakt door zijn voorstellers en tijdens de leerling-bijeenkomsten onder leiding van de “tweede opziener”.

Lees meer over onze loge.