Avond voor belangstellenden; kennismaken met vrijmetselaars

De volgende avond voor belangstellenden is 27-11-2024

Wie zijn de vrijmetselaars en wat doen zij?

Dit is uw kans om persoonlijk kennis te maken met de Vrijmetselarij in Utrecht.
U krijgt een beeld van de vrijmetselarij in het algemeen en ook een rondleiding door het gebouw. Een aantal leden zullen u vertellen over hun ervaringen en hun motieven om lid te worden.

Door middel van een klein ritueel zullen wij proberen u te laten proeven van de sfeer waarin wij bij elkaar komen. Daarbij zal er ruimschoots de gelegenheid zijn om vragen te stellen en in gesprek te gaan met onze leden.

Plaats: Maliebaan 70a, Utrecht

Datum:  27-11-2024

Tijd: ontvangst vanaf 19.30 uur, start om 20:00 uur.

Als u meer informatie wil kunt u zich wenden tot voorlichter@hermannusvantongeren.nl.

Via dit e-mail adres kunt u zich ook aanmelden voor de open avond. Zonder aanmelden vooraf bent u overigens ook van harte welkom.


Verslagen van open avonden

Het is traditie en gebruik dat er na elke bijeenkomst, dus ook van de open avond, een verslag wordt geschreven door de ‘redenaar’. Dit is een van de functies binnen de vrijmetselarij. Hij wordt ook wel ‘het geweten van de loge’ genoemd. Daarom is hij bij uitstek geschikt om een verslag van en wellicht een oordeel over de avond te maken.

Verslag Avond voor belangstellenden mei 2013

We begonnen in het donker, wat mysterieus

Als je in een donker theater staat en je doet de deuren open, dan stroomt niet het duister naar buiten maar stroomt het licht naar binnen. Staand in de duisternis stroomt het licht naar je toe. En wat je ziet maakt je misschien nieuwsgierig… Nieuwsgierig genoeg om op pad te gaan naar het licht toe. En als je dan op pad gaat zie je opeens dat er veel meer lichtjes zijn. Soms blijken ze te zijn wat je hoopte, soms blijkt als je op het pad vordert het lichtje waarvan je denkt en hoopt dat het roze is, opeens gifgroen te zijn. Maar je moet leren te accepteren wat het is. En dan realiseer je je dat wat je eigenlijk moet leren: jezelf accepteren; en niets is moeilijker dan dat.

Een brug slaan naar jezelf. Een brug als symbool voor liefde. Wij bouwen bruggen met behulp van broederliefde. Een ultieme vorm van saamhorigheid. Maar wat zorgt nou voor die saamhorigheid? Rituelen, comparities maar bovenal Respect voor elkaar, ultiem vertrouwen (sub rosa), jezelf te laten zien, open te durven zijn, vragen durven stellen maar zeker ook stil durven zijn.

Dat laatste zou u misschien niet zo zeggen als u bedenkt dat de opdracht voor de broeders die wat vertelden vanavond was: vertel iets over de vrijmetselarij, maar de opdracht was ook om dat in maximaal twee minuten, iets wat geen enkele broeder gelukt is. Wij zijn vaak niet zo kort van stof, maar er is dan ook zoveel te vertellen op het moment dat je je hart durft open te stellen. Als je dat durft dan vormt de vrijmetselarij een entree. Een entree naar jezelf, maar ook naar een groep mannen die je hoogst waarschijnlijk nooit zomaar in het dagelijkse leven zou zijn tegen komen. Mannen van allerlei verschillende leeftijden, en dat is een waardevol element van onze Loge.

En misschien een enkele eenhoorn. Zoals je die in sprookjes tegen komt. Sprookjes over koningen en koninginnen, over coups door het leger, over Tempeliers, The Rosslyn Chapel en misschien heeft u ook wel sprookjes gehoord over de vrijmetselarij. Sprookjes hoeven niet waar te zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze niet belangrijk zijn. Het verhaal van het lelijke eendje is ook maar verzonnen, maar er is ook een goede reden waarom wij kinderen toch dat verhaal vertellen. Ze leren je de wereld op een andere manier zien en zoals Einstein ooit heeft gezegd: een probleem kan alleen maar worden opgelost vanuit een ander gezichtspunt dan dat waar ze uit is ontstaan.

In de Loge plaatsen wij ons in een omgeving met vele, vele verschillende gezichtspunten. En hoe krijgen wij al die mensen bij elkaar? Die zijn uit zichzelf naar ons toegekomen, wij komen u niet halen. Echter net als naar onze broeders toe steunen wij de kandidaten op hun pad, maar het pad gaat u zelf, in uw tempo. En als u de eerste stap zet, zullen wij u met dezelfde openheid, warmte en gastvrijheid ontvangen als wij dat vanavond doen.

U bent hier vanavond onze gast, u bent hierheen gekomen. Niet alleen een vaag gevoel, een nieuwsgierigheid of een opdracht of misschien had u helemaal geen idee toen u hierheen kwam. Maar u bent er, en dat is het belangrijkste.

Nu heeft u misschien de indruk dat u hier voor uzelf zit. Dat bent u echter niet. U bent hier voor ons. Zoals wij elkaar nodig hebben om onszelf te leren kennen, zo hebben wij u nodig als spiegel om onszelf weer eens van een andere kant te zien. U stelde de goede vragen, u maakte de juiste opmerkingen en u hebt ons uitgedaagd om opnieuw te verwoorden wat wij hier doen. En daarvoor zijn wij u dankbaar. En de broeders van deze loge hebben hun uiterste best gedaan om hieraan met open hart gehoor te geven.

Je hoeft geen timmerman te zijn om goed te kunnen timmeren, zo hoef je ook geen vrijmetselaar te zijn om als vrijmetselaar te kunnen werken en dat maakt ú vanavond één met ons in de arbeid. En die ware vrijmetselaars arbeid is het zoeken naar wat mensen bindt en trachten weg te nemen wat mensen scheidt.

Vanavond heeft iedereen zijn bijdrage geleverd om dichter bij elkaar te komen en daarom kan er geconcludeerd worden dat alle aanwezigen, broeders en gasten, vanavond kwalitatief hoogstaande maçonnieke arbeid geleverd.

Verslag  open avond najaar 2012.

2012 -10 – 24  avond voor belangstellenden  verslag van de redenaar

Heeft u het kunnen vinden? Blijkbaar, u bent hier. Maar waar bent u nu weer terecht gekomen? Tussen trouwe broeders, trouw aan zichzelf en de medemens tot steun. Vrijmetselaars.

En nu u hier bent, wat heeft u hier eigenlijk gevonden? Wij hadden het bij de opening over wat wíj hier zoeken: wijsheid, kracht en schoonheid. Misschien heeft u inmiddels een betekenis van deze woorden voor uzelf gevonden. Heeft u wat ‘wijsheid’ opgedaan omdat u wat geleerd hebt over de geschiedenis en de achtergrond van de vrijmetselarij. Wellicht heeft u de kracht gevonden om een stap verder te zetten op de weg richting uw eigen inwijding. Maar in ieder geval is het een wonderschone avond.

U heeft allemaal dezelfde avond meegemaakt, en toch heeft iedereen het op een andere manier beleefd en er iets anders uitgehaald. En dat is eigenlijk heel maçonniek. Wij gebruiken binnen ons taalgebruik en onze ritualen volop voorwerpen uit de bouwkunst. En iedere vrijmetselaar mag, zelfs moet, daar zijn eigen betekenis aan geven. Wij hopen dat na uw kennismaking vanavond u naar huis gaat, of morgen wakker wordt met het idee dat een ruwe steen soms wel wat meer kan betekenen dan alleen een ruwe steen, en dat je met een beitel ook best wel aan jezelf kan werken.

Wij doen dat werken samen. Maar goed samenwerken vergt goed luisteren, bijvoorbeeld tijdens comparities. Maar ook tijdens de ‘Open’ Loge en de zevende graad is goed luisteren van belang vanuit de bereidheid te willen begrijpen wat de ander wil zeggen. Of je een goede presentator bent is veel minder belangrijk. De inhoudelijke kant is belangrijk als start van de comparitie, maar wezenlijk voor maçonnieke arbeid zijn vragen als: Is de sfeer goed geweest en de manier waarop we met elkaar omgaan? Ratio en logica staan hier niet op de eerste plaats. Maar de juiste intentie, de goede wil.

U bent hier gekomen uit vrije wil, zo zijn wij hier allen als vrije mensen. Niemand die u hier naartoe heeft ontvoerd, niemand die u hier vasthoudt. En als u bedenkt dat wij proberen onszelf te leren kennen en daar waar mogelijk te verbeteren dan hoeft u niet bang te zijn dat u zich hier gaat vervelen. Want wij bestaan al bijna 300 jaar en de kolom is nog steeds: een gebroken koloméén van de vele symbolen die staat voor de mens, in al zijn imperfectie. Want zoals elk symbool meerdere betekenissen heeft, zo hebben wij ook meerdere symbolen die voor hetzelfde kunnen staan en de ruwe steen en de gebroken kolom zijn daar een voorbeeld van.

Maar zit er dan helemaal geen voortgang in? En zo ja, hoe weten wij dit? Hoe meten wij dit? We meten, maar in een land met ongeveer 6000 vrijmetselaren meten wij met ongeveer 6000 verschillende maten. Maar de enige maatstok die van belang is, is die van jezelf.

Belangrijker echter dan meten hoever je bent, is dat je moet beginnen en dat is misschien wel het moeilijkste, want wanneer begin je aan zo’n monumentale klus? Daar is een makkelijk gezegde voor: het beste moment om een boom te planten is twintig jaar geleden, het één na beste moment is nu.

En de opdracht nu is Ken Uzelve: Wij zijn op reis naar onszelf en dat is, net als naar Ithaca, een lange weg en het was fijn dat u een stukje met ons bent meegelopen. Zo zijn we allemaal een stukje verder gekomen op onze reis en daarmee hebben zowel de broeders als de gasten vanavond maçonniek gearbeid.