Wat is de vrijmetselarij?

Op de vraag: “Wat is de vrijmetselarij?” zijn vele antwoorden mogelijk. Hieronder een mogelijke duiding:

In het Engels is een  definitie:

Freemasonry is a peculiar system of morality, veiled in allegory, illustrated by symbols

of in het Nederlands:

Vrijmetselarij is een eigenaardig systeem van moraliteit, gehuld in allegorie, geïllustreerd door symbolen

Het werken aan de groei van je persoonlijkheid gebeurt in een omgeving waar je door de verhalen,
de allegorie,
die met symbolen zijn aangekleed,
wordt geïnspireerd om een beter mens te willen worden.

Het krachtige en ingewikkelde daarvan is dat aan deze woorden geen eenduidige betekenis gegeven (kan) worden.
Het komt op de vrijmetselaar zelf aan om, in gesprek met zijn broeders, zijn systeem in balans te krijgen.

Wat zijn & doen vrijmetselaren?

Vrijmetselaren leven in het besef dat er meer is tussen hemel en aarde dan alleen het materiële.

Vrijmetselaren stappen in ieder geval een avond per week even buiten het gewone leven,
om in de Loge te kijken naar de spirituele kant van hun leven.

Door inwijdingen in de eeuwenoude bouwsymboliek komen ze tot verrassende inzichten en geestelijke verdieping.
Die verdieping kan gaan over alle aspecten van het leven, of hun eigen leven specifiek.
Wellicht worden daardoor bakens in het leven van de vrijmetselaar verzet.

Vrijmetselarij is werken aan de groei van je eigen persoonlijkheid en
daardoor meer kunnen betekenen voor de maatschappij als geheel.

Wat doen vrijmetselaren dan precies om te verdiepen?