Organisatie en bestuur

Een vrijmetselaarsloge heeft een gewone verenigingsstructuur en staat  bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het verenigingsregister. Het bestuur van een loge bestaat behalve uit leden, die elke gewone vereniging kent zoals een secretaris en een penningmeester, uit leden die een functie vervullen bij de maçonnieke bijeenkomsten. De voorzitter heeft naast de leiding over de vereniging ook de leiding over de ceremoniële bijeenkomsten.

In 2012 telt ons land 146 loges. De oudste dateert al uit 1734. Loges hebben vaak eigen logegebouwen. De telefoonnummers van deze logegebouwen en loges zijn in het telefoonboek te vinden. De meeste loges hebben een logevoorlichter die de informatie vanuit de loge verzorgt.
Alle loges zijn verenigd in een landelijke organisatie: de Orde van Vrijmetselaren.

Over de hele wereld zijn dergelijke nationale organisaties van vrijmetselaren gevestigd. Er is geen mondiale of internationaal georganiseerde vrijmetselarij. Wel heeft in principe elke vrijmetselaar toegang tot alle loges over de gehele wereld en bezoekende broeders worden altijd genereus ontvangen. De landelijke organisaties zijn vaak gesticht vanuit de eerste nationale organisatie, die van Engeland.