Overzomeren

Uitnodiging voor het Overzomeren 2023 

Namens de loge Hermannus van Tongeren aan alle vrijmetselaren in de regio Utrecht

  • van 20:00 tot 23:00 uur (inloop vanaf 19.30 uur),
  • op 5 juli, 19 juli, 2 augustus, 16 augustus, 30 augustus.
  • Maliebaan 70a, 3581 CV Utrecht,

Aanmelden per e-mail naar broeder Gé Beaufort, g.a.beaufort@gmail.com

Wat is “Overzomeren”

Tijdens het over-zomeren willen wij u in een informele en gezellige setting de gelegenheid bieden om in de vrijmetselaar-sfeer elkaar te ontmoeten. De bijeenkomsten vinden plaats in de Loge Hermannus van Tongeren. Introducees zijn van harte welkom. Graag ervoor zorgdragen dat deze genodigden kunnen aansluiten bij een werkvorm die sterk lijkt op compareren.

Elke bijeenkomst kunnen één of twee Bijdragen van 5 á 10 minuten worden ingebracht. Over de Bijdrage zullen we vervolgens van gedachte wisselen op een wijze die erg lijkt op het ons bekende compareren.

Het zou fijn zijn als vele aanwezigen deelnemen aan het compareren; het is derhalve stimulerend om in iedere Bijdrage persoonlijk te zijn en een onderwerp te behandelen dat de inleider na aan het hart ligt. Meestal zijn dat onderwerpen die de meesten zullen aanspreken omdat we allen mensen zijn. Sterk én kwetsbaar in wat er voor ons toedoet.

Bijdragen

Dit jaar wordt Overzomeren georganiseerd door twee meesters en twee leerlingen van de Loge Hermannus van Tongeren. Als overkoepelend thema is gekozen voor Vrijheid. We nodigen iedereen die een Bijdrage wil leveren tijdens een van deze avonden uit om een aspect van dit thema nader uit te lichten.

De gedachtenwisseling zal direct ná de voordracht plaats vinden waardoor er ruimte is om twee Bijdragen in te brengen. Mocht er één lange of geen Bijdrage zijn of komen, dan wordt naar bevind van zaken gehandeld. We sluiten de gedachtenwisseling af met een kort moment van stilte.

Tot nu toe hebben zich drie sprekers gemeld die gepland zijn op 5 juli en op 2 en 30 augustus. De overige twee bijeenkomsten, op 19 juli en 16 augustus, zijn open gehouden. Er is zodoende nog ruimte voor 7 Bijdragen. Wij nodigen u van harte uit om een Bijdrage te houden. U kunt dit kenbaar maken door uiterlijk de maandag voorafgaand aan de bijeenkomst, maar liefst eerder, een e-mail te sturen aan g.a.beaufort@gmail.com

De bar zal bediend worden voor koffie thee en dranken tegen de gebruikelijke tarieven van de loge Hermannus van Tongeren. Voor hapjes of snacks worden de deelnemers verzocht iets mee te brengen ter deling. Omstreeks 23 uur zult u verzocht worden uw gesprekken te beëindigen.